Za galvansko cinčanje koristimo slabo kiseli elektrolit koji daje visoko sjajnu i dekorativnu zaštitušto ovisi i o materijalu koji se cinča. Kapacitet ovisi o vrsti materijala koji se cinča.

Cinčanje na vješalicama:
Maximalne dimenzije predmeta:
– dužina do 2500 mm
– visina do 1150 mm
– širina do 350 mm
Debljina 5-25 mikrona.

Cinčanje u bubnjevima:
Za cinčanje sitnih predmeta:matice,podloške vijci minimalno fi 5mm
Debljina prevlake 5-12 mikrona.

Kemijska obrada cinčane robe:
Da bi se povećala otpornost na koroziju a ujedno i u svrhu dekorativnih osobina,pocinčane površine
se dobro isperu vodom i podvrgnu kemijskom procesu pasiviranja ili kromatiranja.

DUPLEX SISTEM ( Dvostruka zaštita)
Duplex sistem daje dvostruku zaštitu .
Zaštitu postižemo cinčanjem i plastificiranjem tj. elektrostatskim nanošenjem praha na pocičanu površinu.
Primjenom DUPLEX sistema izbjegnuta je mogućnost korozije željeza ispod plastificiranog sloja jer
željezo štiti cink.

Dijelovi koji se proizvode od cijevi ili sadrže elemente od cijevi zahtijevaju i tzv.“tehnološke“koje imaju dobar raspored i odgovarajuće dimenzije u svrhu što boljeg ispiranja i ocjeđivanja.